Έχετε απορίες;

Εδώ απαντάμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες γενικές ερωτήσεις σας!

1Με τι ασχολούμαστε;

Αγαπαμε την τεχνολογία και τις κατασκευές! Γι'αυτό κάναμε την αγάπη μας εργασία και είμαστε εδώ για να σας δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που αφορούν σε υπολογιστές & δίκτυα ή τοπογραφικές & αρχιτεκτονικές εφαρμογές & πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις.

2Που μπορείτε να μας βρείτε;

Η έδρα μας είναι στο Βαρθολομιό Ηλείας Βασ. Αμαλίας 4, 50μ. από τον δρόμο της κεντρικής αγοράς στο ύψος του λογιστηρίου “Στριμπόπουλος Δημήτριος”.
Το νέο μας υποκατάστημα στην Γαστούνη Ηλείας Ελ. Βενιζέλου 1 και Σισίνη, θα το βρείτε πίσω από το φαρμακείο Δ. Γιατρά.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλο το νομό Ηλείας και υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης να έρθουμε και στο χώρο σας.

3Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μια ομάδα επιστημόνων με μεράκι και πάθος για αυτό που κάνουμε, που δραστηριοποιούμαστε στους τομείς της τοπογραφίας, των κατασκευών, των υπολογιστών και των δικτύων!

4Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας μας;

Στο χώρο εργασίας μας μπορείτε να μας βρείτε

Δευτέρα, Τετάρτη 9.30-14.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.30-14.30 & 18.00-21.00
Σαββατοκύριακο Κλειστά

Εδώ απαντάμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις τοπογραφίας & κατασκευών!

1Πότε θα χρειαστώ ένα τοπογραφικό;

Μερικές από τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος θα χρειαστεί ένα τοπογραφικό διάγραμμα είναι:
• η εμβαδομέτρηση ενός αγροτεμαχίου ή ενός οικοπέδου, προκειμένου να γνωρίζει με ακρίβεια το εμβαδόν της περιουσίας του και το αν μπορεί να οικοδομήσει ή όχι σε αυτή
• η οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή το τοπογραφικό πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87). Εξαιρούνται ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ως τις 08/08/2013, ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου και ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ και δεν βρίσκονται εντός ΖΟΕ.
• η εκδοση οικοδομικής άδειας
• η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που έχουν περατωθεί πριν την 28/07/2011

2Τι είναι η "βεβαίωση μηχανικού" (Ν.4178/13) και πότε τη χρειάζομαι;

Πρόκειται για έγγραφο που εκδίδει ο μηχανικός μέσω του ΤΕΕ και βεβαιώνει ότι:
• το ακίνητο είναι αδόμητο ή
• στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή
• οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε κάποιες εξαιρέσεις.
Οι βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

3Τι είναι η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πότε χρειάζεται;

Πρόκειται για έγκριση, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία ∆όμησης, για εργασίες "μικροπαρεμβάσεων", οι οποίες για να εκτελεστούν δεν χρειάζεται έκδοση άδειας δόμησης. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν με την συγκεκριμένη έγκριση είναι:
• δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή
• τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού
• αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα
• γεωτρήσεις νερού
• εργασίες για γεωτεχνικές έρευνες
• εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
• κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων
• κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ
• υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
• τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιών)
• τοποθέτηση εργοταξιακών οικισμών
• εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών
• εργασίες τοποθέτησης υπόγειων προκάτ δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων
• εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με χρήση ικριωμάτων
• επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων
• κατασκευή πέργκολας
• τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας
• τοποθέτηση κεραιών
• εσωτερικές διαρρυθμίσεις
• κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
• τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις και στο δώμα υφιστάμενων κτιρίων
• συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
• απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό
• κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα
• κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών
• αντικατάσταση στέγης
• τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων
• λειτουργική συνένωση χώρων
• εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων που εντάσσονται σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ
Για την έγκριση εργασιών για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία.

4Ποια είναι η διαδικασία για μία άδεια δόμησης;

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται να κατασκευάσει ένα κτίριο στην ιδιοκτησία του είναι σε συνεργασία με τον μηχανικό του να ελέγξει αν με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται ή όχι η ανέγερση κτιρίου, ποια είναι η επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη και ποιες οι επιτρεπόμενες χρήσεις. Στη συνέχεια, αφού απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, κατατίθεται φάκελος στην οικεία υπηρεσία δόμησης με τις απαραίτητες μελέτες και δικαιολογητικά στοιχεία για την έγκριση δόμησης, η οποία χορηγείται εντός πέντε ημερών. Μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της υποβάλλεται η αίτηση για Άδεια Δόμησης. Η άδεια δόμησης χορηγείται εντός δύο ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών.

5Τι είναι ο ν.4178/13 περί "Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης"; Με συμφέρει να κάνω αίτηση υπαγωγής;

Ο νέος νόμος Ν.4178/13 μας δίνει τη δυνατότητα για τακτοποίηση οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, που έχει περατωθεί πριν την 28.07.2011, ή ακόμα και νομιμοποίσης εξολοκλήρου αυθαίρετων κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας στην περίπτωση που δεν παραβιάζει τις πολεοδομικές διατάξεις και δε συντρέχει κάποιος άλλος απαγορευτικός λόγος. Τα οφέλη από την ένταξη στον νόμο είναι πολλά με σημαντικότερα την απαλλαγή του ιδιοκτήτη του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόστιμο από πολεοδομική υπηρεσία σε περίπτωση καταγγελίας για χρονικό διάστημα 30 χρόνων και τη δυνατότητα για μεταβίβαση του ακινήτου, εφόσον έχει εξοφληθεί το ολόκληρο το πρόστιμό ή το 30% αυτού.

Εδώ απαντάμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικές με υπολογιστές & δίκτυα!

1Γιατί χρειάζεται η επιχείρηση μου μηχανογράφηση και αυτοματισμούς γραφείου;

Για να προσφέρεται τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες σας πρέπει να εργάζεστε σε ενα περιβάλλον που οι αυτοματισμοί γραφείου και το σταθερό και αξιόπιστο δίκτυο σας παρέχουν την δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρόνο και χώρο και βοηθούν σημαντικά στην παραγωγικότητα των εργαζόμενων.
Επίσης η γρήγορη καταχώρηση και ανάκληση των αρχείων πελατών/ προμηθευτών/ συνεργατών κάνει παιχνιδάκι την διεύρυνση του κύκλο εργασιών σας!

2Να πάρω Desktop, Laptop η' Tablet;

Κάθε τύπος υπολογιστή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή ανάμεσα στις τρεις βασικές εναλλακτικές κάλο είναι να γίνεται μετά από αξιολόγηση των αναγκών μας.
Τα desktop μας δίνουν την άμεση και σχετικά οικονομική επιλογή της αναβάθμισης . Επίσης σε ένα desktop η επιλογή των περιφερειακών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντικί) εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.
Τα laptop είναι ιδανικά για επαγγελματίες, φοιτητές και ανθρώπους που θέλουν τον υπολογιστή κοντά στις μετακινήσεις τους.
Τα tablet έκτος από την δυνατότητα της φορητότητας είναι ιδανικά για ανθρώπους με μικρή – μέτρια σχέση με την τεχνολογία.Είναι γρήγορα, οικονομικά και εύκολα στη χρήση

3Πώς θα εξασφαλίσω την ασφάλεια του υπολογιστικού μου συστήματος;

Το κλειδί για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας είναι η τακτική και ολοκληρωμένη συντήρηση του. Τα αντιβιοτικά προγράμματα, η εκκαθάριση της cashe και η προστασία του δίσκου σας είναι κάποιες μέθοδοι που θα κρατήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας γρήγορο και ασφαλή.

4Πώς θα "πιάνω internet" παντού μέσα στο χώρο μου;

Η τοποθέτηση του router σε ένα κεντρικό και ψηλό σημείο του σπιτιού βοηθάει στην καλύτερη λήψη σήματος.
Αν το σπίτι είναι πολυώροφο ή μεγάλο υπάρχουν πιο εξειδικευμένες τεχνικές όπως ο συγχρονισμός των καναλιών που εκπέμπει ο router σας.
Το γραφείο μας είναι πρόθυμο να σας βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη και οικονομικότερη λύση μετά από μελέτη των αναγκών σας.

5Μπορώ να έχω internet και στο σπίτι και στη δουλειά πληρώνοντας μόνο μία γραμμή;

Υπάρχει η δυνατότητα κοινής χρήσης της γραμμής σας στο σπίτι και στην δουλειά με τον κατάλληλο εξοπλισμό αρκεί να υπάρχει καθαρή οπτική επαφή μεταξύ τους χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια.
Το γραφείο μας έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να βοηθήσει σε κάθε σας ανάγκη.

Αν δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε, μη διστάσετε να μας ρωτήσετε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα…