Άντζυ Τεκερλέκη, Τεχνικός Δικτύων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• ΕΠΙΘΕΤΟ: Τεκερλέκη
• ΟΝΟΜΑ: Αγγελική
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Μελίνα Μερκούρη 41
• E-MAIL: angietekerleki@gmail.com
• ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2623041652
• ΚΙΝΗΤΟ: 6986641716
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμη
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 01/01/1988

ΣΠΟΥΔΕΣ
• Από 10/2005 έως 06/2007
ΙΔΡΥΜΑ: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πατρών
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, Σχεδίαση & Υποστήριξη Δικτύων Μετάδοσης Δεδομένων
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: "Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet"
• Από 2003 έως 2006
ΙΔΡΥΜΑ: 1ο Τ.Ε.Ε Αμαλιάδας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Δικτύων Η/Υ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, Ανάπτυξη Γλωσσών Προγραμματισμού, Εφαμογές Πολυμέσων

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• PROFICIENCY στην Αγγλική γλώσσα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Από 07/2007 έως 01/2008
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: "ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ", Εμπορία & Επισκευή Η/Υ
ΘΕΣΗ: Γραμματειακή Υποστήριξη
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Γραμματειακή Υποστήριξη, Πωλήσεις, Επισκευές Η/Υ & Δικτύων
• Από 07/2007 έως 08/2007
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: "ADVANCE INFORMATICS"
ΘΕΣΗ: Τομέας Ψηφιακής Κωδικοποίησης Αρχείων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Από 2006 έως 2007
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Οπτικών Ινών σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
ΤΟΠΟΣ: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
• Από 03/05/2008 έως 03/07/2008
ΘΕΜΑ: Μηχανογραφημένη Λογιστική & Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων σε SQL Servers
ΤΟΠΟΣ: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΑΣΩΝ
• Από 17/08/2012 έως 20/09/2012
ΘΕΜΑ: Σεμινάρια ECDL
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δεξιότητες Η/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αποκατάσταση Ανέργων
ΤΟΠΟΣ: Αμαλιάδα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Από 02/2008 έως 10/2008
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: "ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ", Εμπορία & Επισκευή Η/Υ
ΘΕΣΗ: Γραμματειακή Υποστήριξη
ΤΟΠΟΣ: Πάτρα Αχαϊας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Γραμματειακή Υποστήριξη, Πωλήσεις, Επισκευές Η/Υ & Δικτύων
• Από 02/2009 έως 12/2012
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ", Περίπτερο
ΤΟΠΟΣ: Βαρθολομιό Ηλείας
ΘΕΣΗ: Εξυπηρέτηση Πελατών
• Από 05/2015 έως Σήμερα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: "ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ", Τεχνικό Γραφείο
ΤΟΠΟΣ: Βαρθολομιό Ηλείας
ΘΕΣΗ: Εξυπηρέτηση Πελατών, Επισκευή Η/Υ & Δικτύων