Νομιμοποιήσεις και Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Νομιμοποιήσεις και Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος Ν.4178/13 μας δίνει τη δυνατότητα για τακτοποίηση οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, που έχει περατωθεί πριν την 28.07.2011, ή ακόμα και νομιμοποίσης εξολοκλήρου αυθαίρετων κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας στην περίπτωση που δεν παραβιάζει τις πολεοδομικές διατάξεις και δε συντρέχει κάποιος άλλος απαγορευτικός λόγος. Τα οφέλη από την ένταξη στον νόμο είναι πολλά με σημαντικότερα την απαλλαγή του ιδιοκτήτη του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόστιμο από πολεοδομική υπηρεσία σε περίπτωση καταγγελίας για χρονικό διάστημα 30 χρόνων και τη δυνατότητα για μεταβίβαση του ακινήτου, εφόσον έχει εξοφληθεί ολόκληρο το πρόστιμο ή το 30% αυτού. Σε εμάς όλες οι απαραίτητες διαδικασίες θα γίνουν χωρίς ταλαιπωρία, νομότυπα και φυσικά με το μικρότερο δυνατό κόστος.