Οικοδομικές άδειες

Οικοδομικές άδειες

• Έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης με την απαραίτητη νομική κάλυψη και ξεκάθαρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς
• Υλοποίηση έργου σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και αξιόπιστους τεχνήτες
• Καθολική επίβλεψη έργου βάσει των εγκεκριμένων μελετών της άδειας
• Συμβουλευτική δομικών υλικών κτιριακών κατασκευών