Δασικό Κτηματολόγιο

Δασικό Κτηματολόγιο

• Εντοπισμός της ιδιοκτησίας σας πάνω στον αναρτημένο χάρτη
• Έλεγχος του χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας για να διαπιστωθεί αν χρειάζεται να γίνει κάποια διαδικασία
• Επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης για εσάς (αντίρρηση επί της δασικής ανάρτησης, εξαγορά της κυριότητας ή και μόνο της χρήσης της αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας)
• Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά περίπτωση
• Υποβολή της αντίρρησης ή της αίτησης εξαγοράς
• Παρουσία τεχνικού συμβούλου στην επιτροπή αντιρρήσεων