Άλλες άδειες

Άλλες άδειες

• Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας (λ.χ. εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντλητικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις νερού, απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, κατασκευή πέργκολας)
• Άδειες λειτουργίας φροντηστηρίων & εκπαιδευτηρίων
• Άδειες λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (λ.χ. κομμωτήρια, καταστήματα περιποιήσης χεριών – ποδιών)
• Άδειες λειτουργίας καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων (λ.χ. παντοπωλεία, οπωροπωλεία, πρατήρια, κάβες)
• Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (λ.χ. καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια)
• Άδειες λειτουργίας γυμναστηρίων
• Άδειες αλλαγής χρήσης (λ.χ. από κατοικία σε κατάστημα)