Φωτοερμηνείες

Φωτοερμηνείες

Εντοπισμός με χρήση στερεοζεύγους στοιχείων (λ.χ. κτίρια, μονοπάτια, όρια οικοπέδων) και σύνταξη εκθέσεων φωτοερμηνίας για τη χρονολογία και την περιοχή που σας ενδιαφέρει.